Člověk & zvířata

Význam volů na Padayātře

 

Naši voli jsou jednou z hlavních atrakcí Pádajátry, ale nejsou tu jen proto, aby nám udělali pěknou reklamu. Přítomnost volů na Pádajátře je úzce spjata s její ústřední myšlenkou - mír může nastat pouze tehdy, když pochopíme, že všechny živé bytosti jsou si na duchovní úrovni rovnocenné, bez ohledu na vnější těla, která obývají.

Vesmír se řídí zákony, které ho neustále udržují v rovnováze. Jedním z nich je i zákon karmy - neboli následků za naše činy. Proces karmy můžeme vnímat ve vztazích, ve fyzikálních zákonech (zákon o zachování energie), ale i ve společnosti jako takové.

Tento princip funguje bez ohledu na to, jestli v něj věříme, nebo ho uznáváme. Například když dáme ruku do ohně, spálíme se. Nebo když se k někomu zachováme špatně, vztah s danou osobou je trvale poškozen a je třeba dalšího úsilí (často mnohonásobně většího), aby se napravil. Když zloděj něco ukradne, jde kvůli tomu do vězení.
 
Války a násilí jsou jen následky našeho špatného jednání nejen vůči lidem, ale i všem ostatním živým bytostem. Zabíjení zvířat je tedy jedna z hlavních příčin válek a násilí. Pokud budeme zabíjet zvířata, bude existovat násilí, i kdybychom vytvořili nekonečné množství organizací typu OSN. A toto zabíjení neskončí, dokud nebudou zvířata ochráněna a v případě těch domacích i přirozeně zaměstnána.

Volci-54
delici-cara

Kráva a býk – členové rodiny 

Na hovězím dobytku je v dnešní době pácháno obrovské násilí. A přitom ve védské kultuře byla kráva chráněna, protože byla považována za jednu z našich matek:

1. rodná matka
2. chůva
3. manželka kněze
4. manželka krále
5. manželka duchovního učitele
6. Země
7. kráva

Všem těmto matkám se vzdávala úcta. Podobně býk byl ctěn jako náš otec - protože díky práci, kterou vykonal na poli, lidé získali obživu v podobě obilí. Krávy a býci byli ochraňováni a nepřicházelo v úvahu, že by byli posláni na jatka. Tak jako nezabijeme své biologické rodiče, neměli bychom zabíjet ani krávu a býka. Naopak, měli bychom se o ně s láskou starat až do jejich přirozené smrti.

Volci-58
delici-cara

Ochrana krav

 

První zásadou ochrany krav je překvapivě zaměstnání a využití volů. Obvykle je hlavní přínos hovězího dobytka spatřován v produkci mléka. Aby kráva mohla dávat mléko, musí mít nejdříve tele. Některá telata jsou býčci, kteří mléko neprodukují a proto jsou pro malé farmáře i pro velkochovy přítěž, podobně jako krávy, u kterých se sníží dojivost. Tato "nepotřebná" zvířata jsou nemilosrdně poslána na jatka.
 
Někteří lidé navrhují, že projev skutečné úcty k domácím zvířatům je vypustit je volně do přírody a dát jim plnou svobodu. Odkazují se na prapředky domácích zvířat, kteří žili volně v přírodě a postupně byli domestikováni. Ať už byly krávy původně divoké nebo ne, dnešní plemena jsou závislá na lidské péči a kdybychom je nechali napospas divočině, jenom bychom jim tím uškodili. Řešením tedy není naprostá negace stávajícího stavu, ale přeorganizování priorit.
 
Řešením je obrátit celý systém - nechovat krávy k produkci mléka, kdy jsou vedlejším produktem telata, ale chovat krávy proto, aby každá rodinná farma měla tým volů, s mlékem jako vedlejším produktem. Lokalizovaná produkce je pro tento způsob hospodaření vhodnější než centralizované velkochovy.
 
Nebude přebytek mléka ani telat. Voli budou venku na pastvě jednoduše jíst, přirozeně zúrodňovat půdu a zaměstnají své silné svaly v prospěšné práci. Takto farmář ušetří náklady za traktor, palivo a hnojivo. Přeruší se koloběh zabíjení a nebude docházet k válkám, protože lidé budou žít vyvážený život prostý vykořisťování.

delici-cara

Adoptujte volka

 

Jedním z cílů Pádajátry je ukázat ochranu krav a volů v praxi. Jelikož je ale dnešní svět nastavený úplně opačně, bude třeba hodně úsilí, potu a peněz, abychom dosáhli podstatnějších výsledků. Jsme odhodlaní dát úsilí a pot, ale co se týká financí, závisíme na vaší pomoci. Pravidelným příspíváním na naše voly nám pomůžete pokrýt nutné výdaje na krmení, ustájení a údržbu vybavení. 

Zároveň budeme schopni vytvořit finanční odrazový můstek, abychom mohli zaopatřit osobu, která s voly bude pracovat. Až se takovýto “volák” bude moci výhradně soustředit na práci s voly, zaměříme se na to, aby si voli na sebe vydělali sami.