Večerní vystoupení

Večerní vystoupení

Zábava
s bonusem

Slovo kultura pochází ze starověkého Říma a původně to bylo označení pro ‚péči o duši‘. Jelikož v dnešní době není jasné, co je duše, jsou také různé názory na to, co je vlastně kultura. Její původní účel – pozvednout duši – se zdá být ztracený. Ve Védách, nadčasových textech dávného východu, je popsána kultura duchovního světa, kde je každý krok tancem a každé slovo písní. Na Pádajátře dostanete malou ochutnávku této kultury barev, hudby, zpěvu a radosti.

Védská kultura je výjimečná, protože jako jediná na světě přímo vychází z poznání o rozdílu mezi tělem a duší. Toto poznání se odráží ve všech prvcích védského života, a proto jsme si tuto kulturu vybrali jako náš vzor a inspiraci. Její zbytky se nejvíce zachovaly na území dnešní Indie, ale svou podstatou je univerzální a její principy jsou aktuální a použitelné všude.

Zábava
s bonusem

Slovo kultura pochází ze starověkého Říma a původně to bylo označení pro ‚péči o duši‘. Jelikož v dnešní době není jasné, co je duše, jsou také různé názory na to, co je vlastně kultura. Její původní účel – pozvednout duši – se zdá být ztracený. Ve Védách, nadčasových textech dávného východu, je popsána kultura duchovního světa, kde je každý krok tancem a každé slovo písní. Na Pádajátře dostanete malou ochutnávku této kultury barev, hudby, zpěvu a radosti.

Védská kultura je výjimečná, protože jako jediná na světě přímo vychází z poznání o rozdílu mezi tělem a duší. Toto poznání se odráží ve všech prvcích védského života, a proto jsme si tuto kulturu vybrali jako náš vzor a inspiraci. Její zbytky se nejvíce zachovaly na území dnešní Indie, ale svou podstatou je univerzální a její principy jsou aktuální a použitelné všude.

Příjďte se bavit
s námi!

Uvozovky-nahore
Uvozovky-dole
Uvozovky-nahore
Uvozovky-dole